Ontmossen (Alg en Mosdoder)

Telewash De Jong schoonmaakdiensten

Alg en mosgroei op gevels, daken, terrassen etc. is een verschijnsel dat vaak voorkomt op allerlei materialen en dus ook bij gevelmetselwerk.

 

Oorzaken van deze alg en/of mosgroei zijn een combinatie van een aantal factoren, zoals:

Het voorkomen van de alg en/of mosgroei binnen een bepaalde afstand van het bouwkundige project op b.v. andere bouwwerken, bossen, boomgroepen, etc., zodat de sporen en/of zaden door bijvoorbeeld de wind verplaatst kunnen worden naar het genoemde bouwkundig object. (het is dus altijd en dus ook bij nieuwbouw een van buitenaf komend ”onheil”)

 

De vochtigheidsgraad van het materiaal. (de verschillende alg- en mossoorten groeien goed op de voor hen geschikte vochtigheidsgraad van het materiaal; soms is dit een hoge en soms een lagere vochtigheidsgraad)

 

Matige temperaturen. Een goede groeitemperatuur is rond de 10 graden C. (bijvoorbeeld in het voor en najaar)

 

De ruwheid van het oppervlak.

 

 Bepaalde omstandigheden, zoals de nabijheid van landbouwgronden of industriegebieden. Deze geven een “zuurder” milieu, waarop bepaalde algen en mossen goed op reageren. 

 

Ondergronden die een verhoogde zuurgraad hebben (door b.v. het zuren in de uitvoeringsperiode) lijken een milieu te hebben waarop bepaalde algen en mossen goed reageren.

 

Het aanwezig zijn van een alg soort heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van het metselwerk. Wel vindt aantasting plaats indien er mos op het metselwerk verschijnt. Het mos tast namelijk de mortel aan, zodat in het ergste geval alleen een zanderige massa overblijft. Waterdoorslag, sterke vervuiling, vorstschade en een ontregelde vochthuishouding in het metselwerk kunnen de gevolgen zijn. Het repareren van dit voegwerk is dus niet overbodig.

Het direct bestrijden van algen en mossen kan geschieden door het gebruik van een alg- en mosdodend product. Deze producten hebben allemaal als basis een ammonium verbinding

 

Verwijderings methode:

Gevel deskundig reinigen met warm water (130 graden) onder hoge druk dusdanig bewerken dat de algen en mossen verwijderd worden.

Na de reiniging de sporen van de algen en mossen met een algen en mosdoder behandelen.

 

De alg- en mosgroei zullen, afhankelijk van de mate waarin de hiervoor genoemde oorzaken voorkomen, na de behandeling van enkele maanden tot enkele jaren achterwege blijven.

Indien u preventief wilt werken, kunt u bijvoorbeeld om het jaar een alg- en mosdoder aanbrengen. 

 

Wel adviseren wij u om, als de algen en mossen weer gaan voorkomen na een bepaalde tijd, direct actie te ondernemen om de aangroei al in een vroeg stadium tegen te gaan.